Раздел РОЗДІЛ 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. § 14. Ортогональне проектування