Раздел Розділ ІІІ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. § 10. Теорема про три перпендикуляри та її застосування