Раздел Розділ ІІІ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. § 13. Ортогональне проекціювання