Раздел РОЗДІЛ III. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ