104. § 15. Колообіги речовин і елементів у природі