Раздел Розділ 2. Органічні сполуки. § 37. Природні джерела вуглеводнів. Природний газ