Раздел РОЗДІЛ 1. Функції, їхні властивості та графіки. § 6. Степеневі функції з раціональними показниками