Раздел АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ. Самостійна робота №4