55. «Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом» (Олег Ільницький)