Підручники Українська мова 10 клас М. Я. Плющ 2010

Підручники Українська мова 10 клас М. Я. Плющ 2010

Автори:  М. Я. Плющ

Рік:  2010
Рейтинг: 4.2
Оцініть книгу
Розділи
 1. Шановні старшокласники!

 2. Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні4 - 31

 3. З історії розвитку української мови32 - 54

 4. Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови55 - 72

 5. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему73 - 103

 6. Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови104 - 121

 7. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів122 - 156

 8. Лексикологія української мови як учення про лексичний склад157 - 221

 9. Фразеологія як розділ мовознавства222 - 257

 10. Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

 11. Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови282 - 285

 12. Самостійні частини мови286 - 390

 13. Службові частини мови391 - 409

 14. Тлумачний словник410 - 410

 15. Термінологічний словник411 - 411

 16. Діалектологічний словник412 - 412

Найбільш популярні книги

Що увійшло до підручника з української мови 10 клас М.Я. Плющ

Підручник з української мови 10 клас М.Я. Плющ 2010 складається з матеріалів з історії розвитку української мови. Також до книги увійшли тексти з фонетики, орфоепії, фразеології, лексикології та словотвору. Крім того, до книги увійшли тлумачний словник і словник термінів, а також додатки.

Лінгвістичні довідки

У підручнику є лінгвістичні довідки, в яких викладено основні теоретичні матеріали.

Дослідження мовних явищ

У підручнику є спеціальні завдання, орієнтовані на дослідження мовних явищ і фактів, аналіз і оцінювання їх з точки зору нормативності та відповідності сфери й ситуації спілкування.

Завдання

Всі завдання в підручнику подано згідно зростанню рівня складності: від репродуктивних до творчих.

Тести

У підручнику є рубрика "Назустріч тестам", яка допоможе школярам підготуватися до тестів.