Раздел Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм