82. § 6. Початок та розгортання Першої світової війни