14. § 1. Поняття границі функції в точці та неперервності функції