Раздел § 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики. 30. Частота та ймовірність випадкової події