Раздел Розділ 3. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей. § 16. Множина та її елементи