Раздел § 40. Сучасні уявлення про фактори еволюції