Раздел Розділ 7. Фізика атомного ядра та елементарних частинок