Раздел Розділ I. Електродинаміка. § 15. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики