Раздел Розділ 1. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ. § 2. Метод координат. Рівняння сфери, площини, прямої