Раздел Розділ 4. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ . § 23. Об’єми призми і циліндра