47. § 7. Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами