Раздел Розділ 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі. § 12. Паралельне перенесення