Раздел § 3. Об'єми тіл. Площа сфери. 17. Об’єм тіла. Формули для обчислення об’єму призми