ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

 1. § 1. Ізомери. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова5 - 10

 2. § 2. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів11 - 15

 3. § 3. Номенклатура насичених вуглеводнів16 - 19

 4. § 4. Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація20 - 27

 5. § 5. Органічні речовини в живій природі28 - 30

 6. § 6. Рівні структурної організації органічних речовин31 - 35

 7. § 7. Природні джерела органічних речовин36 - 41

 8. § 8. Нафта і нафтопродукти42 - 48

 9. § 9. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Паливо49 - 57

 10. § 10. Охорона довкілля від забруднень58 - 64

 11. § 11. Синтез органічних сполук65 - 72

 12. § 12. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів73 - 80

 13. § 13. Каучуки. Гума81 - 87

 14. § 14. Штучні та синтетичні волокна88 - 96

 15. § 15. Жири, вуглеводи, білки, вітаміни як компоненти їжі97 - 103

 16. § 16. Харчові добавки. Е-числа104 - 110

 17. § 17. Поняття про синтетичні лікарські засоби111 - 114

 18. § 18. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння115 - 120

 19. § 19. Органічні сполуки в побуті121 - 126

 20. § 20. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби127 - 132

 21. § 21. Органічні розчинники, їхнє застосування133 - 136