134. §13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини