Розділ 1. Природні органічні сполуки

  1. § 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин31 - 43

  2. § 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі44 - 55

  3. § 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа56 - 65

  4. § 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати66 - 73

  5. § 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини74 - 82

  6. § 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання83 - 89

  7. §10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки91 - 102

  8. §11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни103 - 112

  9. § 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки113 - 120

  10. Тестові завдання для самоперевірки знань121 - 128