Раздел Післямова. Додатки. Відповіді до задач і вправ. Словник термінів