Раздел Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції. § 1. Функції та їх основні властивості