Раздел Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. Самостійна робота № 8