Раздел Алгебра. Розділ 2. Інтеграл і його застосування. § 12. Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці