Раздел Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Домашня самостійна робота № 3