61. § 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат