Раздел МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ. § 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм