СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

 1. § 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць132 - 135

 2. § 17. Словосполучення як одиниця синтаксису136 - 140

 3. § 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова141 - 142

 4. § 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні143 - 150

 5. § 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця151 - 154

 6. § 21. Стилістичні функції розповідних151 - 158

 7. § 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції159 - 162

 8. § 23. Граматична основа речення. Види простих речень163 - 166

 9. § 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні167 - 169

 10. § 25. Стилістичні функції підмета і присудка170 - 180

 11. § 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення181 - 183

 12. § 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень184 - 187

 13. § 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти188 - 195

 14. § 29. Синоніміка обставин196 - 199

 15. § 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень200 - 208

 16. § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень209 - 215

 17. § 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень216 - 226

 18. § 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження232 - 238

 19. § 34. Особливості структури та семантика речень239 - 246

 20. § 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти247 - 255

 21. § 36. Період256 - 261

 22. § 37. Пряма й непряма мова262 - 264

 23. § 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом266 - 274

 24. § 39. Зміст і будова тексту275 - 280

 25. § 40. Основні пунктограми281 - 288