Раздел § 17. Словосполучення як одиниця синтаксису