82. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення