Раздел Мова, індивід, суспільство. § 1 Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем