Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 23. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова