Раздел Лексикологія і фразеологія української мови. § 57. Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів