Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 61. Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання