Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 64. Ступені порівняння прикметників