Раздел § 66. Розряди числівників за значенням, їх характеристика