Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 72. Творення і правопис дієприслівників. Дієприслівниковий зворот