143. § 26. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами