Раздел Складні і багатокомпонентні речення. § 36. Безсполучникові складні речення