197. § 43. Уживання синтаксичних одиниць у різних стилях