Раздел Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства