Раздел Розділ 4. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку