Раздел § 26. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства