Раздел § 5. Етнонаціональні проблеми Заходу у другій половині XX - на початку XXI ст